1
Tình duyên bao gồm vận đào hoa của người độc thân, hôn nhân có bền vững lâu dài, có nảy sinh quan hệ ngoài luồng hay không, cuộc sống gia đình như thế nào. Chơi cùng bạn hữu chẳng bền phản ta. Nếu bạn kết hôn với các tuổi Giáp Tuất và tuổi Canh Thìn thì cuộc đời bạn sẽ chỉ đạt được hạnh phúc ở mức bình thường mà thôi. Trong hôn nhân, nếu hai người kỵ tuổi nhưng vẫn yêu nhau và mong muốn sống ch